Colofon

De campagne Your Right 2Choose! is een initiatief van Movisie wordt in 2012 financieel ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De voorgaande jaren gaven ook stichting Kinderpostzegels Nederland, VSBfonds en het ministerie van Justitie een financiële bijdrage.

Deze website wordt beheerd door: Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Bezoekadres: Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht
Postadres: Postbus 19129, 3501 DC Utrecht
Telefoon algemeen: 030 789 20 00
Fax algemeen: 030 789 21 11
Website: www.movisie.nl.

Voor meer informatie over de campagne Your Right 2Choose! Kunt u contact opnemen met:

Hilde Bakker, h [dot] bakkeratmovisie [dot] nl (projectleider)
Nicole Doornink, n [dot] doorninkatmovisie [dot] nl (inhoudelijk ondersteunend medewerker)
Olaf Stomp,  o [dot] stompatmovisie [dot] nl (afdeling communicatie)