Informatie voor hulpverleners en scholen

Wat kunt u als hulpverlener, welzijnswerker, huisarts of leerkracht doen als een jongere slachtoffer is of dreigt te worden van huwelijksdwang? Een jongere in moeilijkheden zal niet snel zelf naar u toe komen. Herkent u signalen en wilt u hulp bieden? Weet wat u te doen staat.

Download de toolkit voor professionals op www.huiselijkgeweld.nl.

Op www.movisie.nl/huwelijksdwang vindt u meer informatie.